Konsulttjänster

Vi hjälper er hela vägen

Vi erbjuder våra partners konsulttjänster som generar konkreta mätbara resultat och lösningar. Vi förvandlar abstrakta idéer till fungerande lösningar. Våra lösningar baseras på välavvägda analyser och riskbedömningar och vi har ett team med kompetenser som säkerställer ett starkt resultat.

I vårt team har vi kompetens och erfarenhet från många års arbete inom livsmedelsbranschen och andra branscher, utifrån flera olika perspektiv och befattningar såsom försäljning, produktionsprocesser, produktutveckling, inköp och logistik.

Försäljning

Vi har erfarenhet från försäljning för flera av branschen starkaste aktörer och har ett väletablerat nätverk hos starka och drivande kunder på den svenska marknaden. 

Produktionsprocesser

Vi har kompetens och erfarenhet inom Lean Six Sigma, Continous Improvment samt Process Optimering och Projektledning.

Produktutveckling

Vi förstår vad som krävs för att differentiera sig på marknaden och har erfarenhet av varje steg i produktutvecklingen, från marknadsanalys till färdig produkt.

Inköp

För att kunna matcha marknadens behov och driva utveckling vidare krävs inköp med tydligt strategiskt fokus och taktisk känsla. Vi har kompetenser inom selektionsprocesser, operativt och strategiskt inköp. 

Logistik

Vi förstår vikten av smarta effektiva logistiklösningar och har erfarenhet av komplexa logistikflöden.