Om Oss

Henrik Höglund och Henrik Mauritzon Brandeye Sales & Partner

Kompetens och erfarenhet är bara början

BrandEye Sales & Partners bildades i Helsingborg 2017 efter att vi identifierade att marknaden behövde fler alternativa och innovativa lösningar inom såväl det färska som frysta segmentet.

Henrik Höglund och Henrik Mauritzon Brandeye Sales & Partner
Henrik Höglund och Henrik Mauritzon Brandeye Sales & Partner

Goda och enkla måltidslösningar

Vår styrka är vårt nätverk. Vi samarbetar med exceptionella och innovativa matleverantörer som har modet att ta sig an marknaden utifrån nya perspektiv. Vi samarbetar med kunder som är öppna för innovation och har styrkan att förändra marknaden genom att efterfråga mer än dagens state-of-the-art lösningar inom mat och dryck.  Som partner till oss är ni aldrig en i mängden.

 
Brandeye kroppkakor timbal

Vårt uppdrag

Ett varumärke måste vårdas varje dag, i varje interaktion och vid varje sammanhang och för oss är det framgångsreceptet. Vi strävar efter att göra största möjliga skillnad för både våra uppdragsgivare och kunder och kompromissar aldrig med det.

 

BRANDEYE
Sales & Partner

För att maximera utfall av varje uppdrag och samarbete så fokuserar vi våra resurser på kontinuerlig trendbevakning och analys av marknad och statistik. Vi analyserar systematiskt våra kunders behov och bistår med input och rådgivning vid produktutveckling för att på ett bättre och mer hållbart sätt tillgodose marknadens behov. För oss handlar varumärkesbyggnad om att förstå den ständigt föränderliga kontext som varumärket är positionerad i och att förstå dess dynamik.